Werk & Activering De Leest

De Leest is een bedrijvenhal op het bedrijventerrein van Hulst. Het gebouw is in 2002 geopend en heeft drie afdelingen: drukkerij, productie en papiervernietiging. Sinds 2010 is er ook een 4e  afdeling, namelijk de ambulante groep, die met een vaste begeleider op de Leest of daarbuiten allerlei klussen doet. Denk aan het opknappen van tuinen, koerierswerk binnen en buiten Tragel, het onderhouden van het terrein van de Zeeuwse Reinigingsdienst en het rondbrengen van folders en kranten.

Drukkerij
De drukkerij vervaardigt drukwerk, zoals interne en externe communicatiemiddelen voor Tragel zelf, maar ook drukwerk voor andere bedrijven, organisaties en particulieren. Het drukwerk is heel divers: brochures, briefpapier, flyers, stickermateriaal, affiches enzovoort. De afwerking, zoals nieten, snijden, vergaren of inbinden, gebeurt hier ook.

Productiewerk
Arbeidsmatig productiewerk wordt gedaan op de productieafdeling. Het werk wordt in opdracht uitgevoerd. Bedrijven uit de regio zorgen bijvoorbeeld voor materialen of onderdelen die ingepakt moeten worden. Door duidelijke afspraken met opdrachtgevers hoeven producten niet onder extreme tijdsdruk geproduceerd te worden. Met de opdrachtgevers maakt Tragel Zorg altijd de afspraak dat er niet onder extreme tijdsdruk geproduceerd hoeft te worden. Het transport van de materialen gebeurt meestal ook door de Leest.

Papiervernietiging
Bij de papiervernietiging worden papier en dossiers opgehaald bij verschillende klanten. Gekleurd en wit papier worden van elkaar gescheiden en met behulp van een professionele machine wordt alles keurig vernietigd.

Voor wie?
Vanaf 16 jaar kan een cliënt op De Leest komen werken. De meeste cliënten komen via het speciaal  onderwijs en komen in eerste instantie stage lopen (bij voorkeur twee dagen per week). Kunnen lezen of schrijven is niet nodig, maar het werk stelt wel enige eisen
aan de motoriek. Cliënten worden ondersteund door begeleiders die de werkprocessen goed en vooral veilig kunnen laten verlopen. Er is volop oog voor de ontwikkeling van de cliënt.

Aanmelden? 
Voor meer informatie over dagbesteding, indicaties en persoonlijke mogelijkheden kunt u contact opnemen met het zorgloket van Tragel, tel. 0114 – 38 23 29 of via de mail zorgloket@tragelzorg.nl.

De Leest is op werkdagen open van 8.30 uur tot 16.30 uur.

Klik hier voor contactgegevens van deze locatie.